Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

vedoucí oddělení zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce oddělení
 • zpracování rozpočtu oddělení a jednotlivých KMČ, detašovaných pracovišť a KPOZ
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů oddělení
 • příspěvky za oddělení do Olomouckých listů
 • zpracování zpráv a podkladů pro jednání Rady města Olomouce a Zastupitelstva města Olomouce

metodické vedení a spolupráce s KMČ:

 • správa rozpočtu na činnost KMČ
 • evidence zápisů z jednání KMČ, kooperace s odbory magistrátu města a MPO při řešení připomínek, námětů a požadavků vzešlých z těchto zápisů, komunikace s KMČ při řešení požadavků ze zápisů
 • pravidelné informování vedení města o činnosti KMČ
 • koordinace řešení požadavků KMČ v rámci tzv. „estetizace“
 • spolupráce při naplňování aplikace „Měníme Olomouc“

oddělení komisí městských částí (KMČ) a detašovaných pracovišť (DP) zajišťuje:

 • personální a ekonomické zajištění chodu detašovaných pracovišť, komisí městských částí a personální administraci odborných komisí
 • sledování čerpání rozpočtu oddělení
 • hospodaření s finančními prostředky v rámci rozpočtu oddělení
 • evidenci docházky
 • inventarizaci
 • evidenci příchozí a odchozí korespondence a její distribuci v rámci oddělení a jednotlivých KMČ
 • komplexně spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti zahrnující osobní a citlivé údaje nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů
 • evidenci majetku v rámci oddělení
 • asistentské práce dle pokynů vedoucí(ho) oddělení
 • zveřejňování smluv
 • na základě požadavků KMČ na provedení velkých oprav nebo služeb komunikace se zhotovitelskými firmami (objednávky, fakturace)
 • ve spolupráci s příslušnými odbory převzetí hotových zakázek
 • správa příruční pokladny oddělení

řízení činnosti DP:

 • výběr některých poplatků určených MMOl
 • poskytování občanům městských částí tiskopisů a formulářů, podávání informací
 • obsluha místního rozhlasu
 • agenda vidimace a legalizace (ověřování)

vedení agendy pojmenování nových ulic v Olomouci

 • dle § 42 až § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, edituje údaje o pojmenování, změně či zrušení ulice v územním rozsahu města Olomouce.

vedení agendy Komise pro občanské záležitosti (KPOZ)

 • kompletní zajištění akcí KPOZ, zabezpečení veškerých materiálů KPOZ, blahopřejných listů, vedení pamětní knihy narozených dětí a pamětní knihy jubilejních svateb, organizační zajištění obřadů vítání dětí, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů o absolutoriu a závěrečných vysvědčení v obřadní síni radnice dle požadavků škol, organizace obřadů jubilejních svateb, slavnostní setkání jubilantů, slavnostní setkání 75 letých občanů města v MDO, pořádání Festivalu kulturních programů žáků základních škol, organizace pietního aktu Vzpomínková tryzna za zesnulé v obřadní síni krematoria Olomouc, zajištění blahopřání 75, 80, 85, 90 a víceletým jubilantům včetně zajištění dárků, spolupráce s komisemi městských částí na úseku blahopřání jubilantům, organizace činnosti pracovních skupin KPOZ
 • vytváření a sledování čerpání rozpočtu pro oblast KPOZ
 • administrace objednávek a služeb
 • administrace dohod o provedení práce pro členy KPOZ včetně měsíčního vyúčtování a přípravy podkladů pro proplácení odměn oddávajícím
 • doplňuje zásobování skladu balíčků pro jubilanty, organizuje výdej ze skladu
 • připravuje objednávky dle požadavků vedoucí(ho) oddělení a zodpovídá za řádné vyplnění objednávek na služby a materiál

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť zajišťuje:

 • nevykonává

zpracovala: Bc. Daniela Horňáková – vedoucí oddělení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon