Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor informatiky a Smart City

Odbor informatiky a Smart City

Odbor informatiky Magistrátu statuárního města Olomouce zajišťuje provoz a rozvoj informačního systému města. Ve své činnosti pochopitelně úzce navazuje na činnost orgánů města a organizačních útvarů magistrátu, kterým vytváří důležitou část technických podmínek pro jejich práci.

Velmi úzce navazuje na činnost oddělení Odboru správy a Odboru vnějších vztahů a informací. Zde se významně podílí zejména na vnitřní i vnější komunikaci, neboť informační systém se stává velmi účinným nástrojem komunikace nejen s úřady, ale zejména s občany a klienty stojícími mimo informačního systému statutárního města Olomouc. Stále více se pochopitelně informační systém stává nástrojem řízení města.

Odbor je rozdělen na dvě oddělení:

  1. Oddělení uživatelské podpory – toto oddělení zajišťuje zejména provoz a rozvoj zařízení instalovaných v rámci informačního systému města. Zajišťuje také základní provoz programového vybavení některých částí informačních systémů. Odpovídá za zabezpečení IS a zejména za zálohování dat.
  2. Oddělení správy aplikačního softwaru – toto oddělení odpovídá za provoz programového vybavení používaného uživateli (zaměstnanci statutárního města Olomouce) k běžným správním činnostem. Dále je odpovědné za vytváření dokumentů sloužících jako podklady pro řízení rozvoje informačních systémů volenými orgány města.

Toto rozdělení činností Odboru informatiky mezi jeho oddělení je pochopitelně velmi obecné. V detailních případech jsou odpovědnosti a pravomoce jednotlivých zaměstnanců podrobně rozděleny a popsány.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon