Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru informatiky a Smart City

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka – informatik zajišťuje:

 • chod podatelny odboru
 • písařské práce pro odbor
 • vedení inventarizace majetku na odboru
 • zajišťování údržby a oprav majetku na odboru
 • evidence objednávek
 • zpracování faktur

C. Jednotlivá oddělení

odd. uživatelské podpory zajišťuje:

 • instalaci, konfiguraci a správu hardware (PC, tiskárny, ostatní periferie)
 • výdej a výměnu spotřebního materiálu pro PC a periferie
 • instalaci a konfiguraci kancelářských a základních uživatelských programů
 • instalaci a konfiguraci programů pro přístup k internetu a programů pro elektronickou poštu
 • školení, individuální konzultace a uživatelskou podporu
 • antivirovou ochranu serverů a pracovních stanic
 • centrální správa aktualizací serverů a pracovních stanic (Windows Update, apod.)
 • správu databáze výpočetní techniky (LANDesk)
 • správu počítačové sítě, správu aktivních síťových prvků
 • instalaci, konfiguraci a správu vybraných doménových serverů
 • instalaci, konfiguraci a správu poštovního serveru a antispamového řešení
 • instalaci, konfiguraci a správu připojení lokální sítě k internetu
 • konfiguraci a správu vzdáleného připojení vybraných uživatelů do lokální sítě (VPN)
 • správa a evidence připojených uživatelů sítě UPNET (připojení k internetu / lokální siti z domova)
 • správu IP telefonního systému
 • instalaci, konfiguraci a provoz audio a video zařízení
 • zálohování dat

odd. správy aplikačního softwaru zajišťuje:

 • provoz aplikací:
  • instalaci a konfiguraci uživatelských aplikací,
  • přidělování uživatelských práv oprávněným uživatelům1
  • správu a údržbu elektronické úřední desky (technický servis, zabezpečení dat)
 • správu databázových a aplikačních serverů2
 • podporu uživatelů aplikací včetně systému spisové služby,datových schránek, CZECH POINTU a dalších aplikací zaváděných v rámci e-governmentu.
  • školení uživatelů aplikací
  • operativní řešení provozních problémů
  • zajištění dispečinku a helpdesku (včetně správy aplikace HD)
 • na pracovištích vyjmenovaných pracovištích Magistrátu města Olomouce zajišťuje IT podporu v plném rozsahu včetně evidenci provozovaného hardware a software3
 • podílí se na vývoji nových i stávajících aplikací
  • spolupracuje se servisními a dodavatelskými firmami v oblasti uživatelských aplikací
  • analyzuje a řeší problémy v uživatelských aplikacích
 • zajišťuje vstupy, výstupy dat
  • periodicky aktualizuje datové registry - katastr nemovitostí, registr adres, registr ekonomických subjektů
  • spolupracuje s externími organizacemi na tvorbě a užívání digitálních map
  • spolupracuje s externími řešiteli zakázek statutárního města Olomouce při požadavku digitálního mapového výstupu
  • tiskne mapy velkých formátů
 • zpracovávání návrhů základních dokumentů a interních norem IS SMOl, při tomto úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci odboru informatiky a Smart City a vedoucími zaměstnanci ostatních odborů a oddělení
 • správu projektů realizovaných odborem informatiky a Smart City
 • dozor nad harmonogramy a rozpočty projektů
 • koordinaci jednání a prací na jednotlivých projektech (plánování jednání projektových struktur a zúčastněných stran, rezervace termínů a zasedacích místností, dohled nad verzemi a potvrzování zápisů)
 • dokumentaci projektů (předávací protokoly, zprávy o průběhu projektu, kontrola plnění úkolů, tvorba podkladů pro RMO/ZMO, spolupráce na tvorbě zadávací dokumentace pro příslušné VŘ)
 • metodické vedení projektů (tvorba a aktualizace metodiky vedení projektů)
 • zpracovávání analytických podkladů a oponentur k návrhům vnitřních legislativních norem, zejména s ohledem na realizaci uvedených projektů ve vztahu k zákonu 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • komunikaci mezi zúčastněnými stranami projektů (odbor evropských projektů, odbor ekonomický - odd. rozpočtu, informační soustavy, odbor investic – odd. veřejných zakázek)
 • v případě dotovaných projektů – zajištění souladu realizace projektu s požadavky dotačních orgánů
 • správu rizik řízených projektů
 • zpracování podkladů a analýz týkajících se problematiky ISMS (bezpečnost informací)
 • metodické vedení vedoucích zaměstnanců MMOl při zařazování svých podřízených do činnostních rolí a přidělování přístupových práv jednotlivým zaměstnancům na základě spolupráce s jednotlivými správci agend (informatiky)
 • reporty o průběhu implementace IS pro vedoucího odboru informatiky a Smart City, správce IS, bezpečnostního správce IS, tajemníka MMOl a funkcionáře SMOl
 • koordinaci koncepce Smart City
  • integraci aplikací pro správu SMOl s cílem zajistit dostupnější komunikaci s občany
  • modernizaci a rozšiřování informačních systémů pro zlepšování komfortu a nabídky služeb pro občany
  • digitalizaci a dostupnost otevřených dat

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • organizaci voleb, referenda
 • plnění úkolů správce IS

C. Jednotlivá oddělení

odd. správy aplikačního softwaru zajišťuje:

 • dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (ve spolupráci s OCHR) zajišťuje:
  • administraci oznamování vykonávání působnosti odborů MMOl v zaregistrovaných agendách.
  • zpracování evidence agend dle jednotlivých odborů MMOl (včetně zjištění, kolik zaměstnanců aktuálně agendu vykonává).
 • dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje:
  • organizaci zpracování podkladů pro dokumentaci IS podle výše uvedeného zákona
  • zpracovávání návrhů základních dokumentů (Informační koncepce SMOl) dle výše uvedeného zákona, při tomto úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci OINF, OCHR a vedoucími zaměstnanci ostatních odborů a oddělení MMOl
 • dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje:
  • činnosti související se zápisem volebních okrsků a jejich změn (identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje) do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

 • podílí se na organizaci voleb, referenda

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí odboru

1 Dle platných VP MMOl.
3 Aktuální seznam serverů a definici jejich správy vydává vedoucí odboru konkrétním příkazem.
4 Aktuální vymezení pracovišť a rozsahu IT podpory zajišťované oddělením vydává vedoucí odboru konkrétním příkazem.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu