Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Magistrát » Odbory magistrátu

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce
Odbory Magistrátu města Olomouce

Odbory Magistrátu města Olomouce

Organizační schéma Magistrátu města Olomouce dle kompetenčního řízení k 1. 3. 2023.

Odbory magistrátu a rozdělení kompetencí

odbor agendy řidičů a motorových vozidel
odd. agendy řidičů
odd. agendy vozidel
odd. zkušební komisaři autoškol
odd. přestupků v dopravě I
odd. přestupků v dopravě II
odd. přestupků v dopravě III

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor dopravy a územního rozvoje
odd. majetkové správy a údržby komunikací
odd. dopravního inženýrství a MHD

odd. úřad územního plánování (kompetenčně řídí Bc. Jan Večeř)

Mgr. Miroslava Ferancová
náměstkyně primátora
(ANO 2011)

odbor dotačních projektů
odd. přípravy projektů
odd. dotačních titulů a strategie ITI

Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
(ANO 2011)

odbor ekonomický
odd. vymáhání pohledávek
odd. účetnictví a evidence majetku
odd. místních poplatků
odd. rozpočtu a finanční strategie

Ing. Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora
(spOLečně)

odbor informatiky a Smart City
odd. infrastruktury IT

odd. správy aplikačního softwaru (kompetenčně řídí Bc. Jan Večeř)
odd. uživatelské podpory (kompetenčně řídí Bc. Jan Večeř)

Ing. arch. Tomáš Pejpek
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)

odbor interního auditu a kontroly
odd. interního auditu
odd. kontroly

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor
(ANO 2011)

odbor investic
odd. právní odboru investic
odd. přípravy investic
odd. realizace investic
odd. veřejných zakázek

Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
(ANO 2011)

odbor kancelář primátora
odd. organizační a sekretariátů členů RMO
odd. tiskové
odd. marketingu
odd. zahraničních vztahů

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor
(ANO 2011)

odbor kancelář tajemníka
odd. personální a právní
odd. spisové služby
odd. oddělení správa budov a ekonomické

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor kultury a cestovního ruchu
odd. cestovního ruchu
odd. Informační centrum Olomouc
odd. kultury

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)

odbor majetkoprávní
odd. evidence majetku
odd. majetkových řízení
odd. smluvních vztahů

Mgr. Miroslava Ferancová
náměstkyně primátora
(ANO 2011)

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
odd. městské zeleně
odd. odpadového hospodářství města

Ing. Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora
(spOLečně)

odbor ochrany
odd. havarijního plánování a ochrany obyvatel
odd. krizového řízení a bezpečnosti

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor
(ANO 2011)

odbor památkové péče

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor právní

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor
(ANO 2011)

odbor sociálních věcí
odd. sociální pomoci a služeb
odd. správy městských sociálních zařízení

odd. opatrovnické (kompetenčně řídí Bc. Jan Večeř)
odd. péče o rodinu a děti (kompetenčně řídí Bc. Jan Večeř)
odd. sociální práce a poradenství (kompetenčně řídí Bc. Jan Večeř)
odd. sociální prevence (kompetenčně řídí Bc. Jan Večeř)

Bc. Kateřina Dobrozemská
náměstkyně primátora
(ProOlomouc a Piráti)

odbor správních činností
odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
odd. matrika
odd. přestupkové

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor stavební
odd. pozemních staveb
odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
odd. stavebně právní
odd. územně správní

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor strategie a řízení
odd. strategického rozvoje
útvar hlavního architekta

odd. řízení a kontrolingu městských firem (kompetenčně řídí Ing. Otakar Štěpán Bačák)

Ing. arch. Tomáš Pejpek
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)

odbor školství
odd. rozpočtových záležitostí školství
odd. platových záležitostí školství
odd. středisko rozvozu stravy

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)

odbor živnostenský
odd. kontroly
odd. registrace

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor životního prostředí
odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů
odd. péče o krajinu a zemědělství
odd. vodního hospodářství

Bc. Jan Večeř
tajemník

Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)

Oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT

Ing. arch. Tomáš Pejpek
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)

Oddělení sportu a správy sportovních zařízení

Mgr. Miroslava Ferancová
náměstkyně primátora
(ANO 2011)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon