Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor vnějších vztahů a informací « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor vnějších vztahů a informací

Odbor vnějších vztahů a informací

Odbor vnějších vztahů a informací přijímá a administruje žádosti o příspěvky v oblasti kultura, sport, cestovní ruch a částečně v oblasti mimořádných aktivit.

Přijímá a administruje žádosti o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Horního a Dolního náměstí.

Přijímá ohlášení veřejných shromáždění.

Jednotlivá oddělení zajišťují následující činnosti:

Oddělení cestovního ruchu - zajišťuje medializaci a prezentaci města v ČR i zahraničí, připravuje informační a propagační materiály, vytváří koncepci a pomáhá naplňovat strategický plán rozvoje cestovního ruchu, sleduje statistiky návštěvnosti ubytovacích zařízení, organizuje projekty (např. Olomouc region Card, granty), organizuje fam a press tripy, naplňuje fotobanku.

Oddělení Informační centrum Olomouc - poskytuje informace o kulturním a společenském dění v Olomouci, zajišťuje předprodej vstupenek, turistické informace, prodej map a suvenýrů s motivem města, informuje o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucích ve městě, v IC je veřejný internet.

Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť - prostřednictvím zápisů z jednání 27 KMČ oddělení přijímá, třídí a rozděluje požadavky občanů na zlepšení života ve městě, ve spolupráci s odborem dopravy připravuje opravy komunikací ve všech částech Olomouce a zadává objednávky na další drobné opravy. Na 11 DP zajišťuje výběr poplatků a ověřování i další servis občanům pro jejich jednání s MMOL. Zajišťuje chod veřejného internetu.

Oddělení kultury - organizuje kulturní a společenské akce města, zajišťuje jejich propagaci, komunikuje s kulturními institucemi. Vytváří a aktualizuje kulturní kalendář na webu města.

Oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu - zabezpečuje metodickou pomoc při správě ekonomických činností příspěvkových organizací. Koordinuje zavádění jednotného vizuálního stylu města. Zajišťuje grafickou a předtiskovou přípravu merkantilních tiskovin, pozvánek, inzerce a dalších tiskových materiálů. Po technické stránce spravuje a vytváří webové stránky města.

Oddělení sportu - společně se sportovními a dalšími organizacemi pečuje o stávající sportovní infrastrukturu a podílí se na zkvalitnění a rozvoji podmínek pro sportovní a volnočasové pohybové činnosti. Spolupodílí se na pořádání velkých sportovních akcí ve městě.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu