Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor vnějších vztahů a informací « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor vnějších vztahů a informací

Odbor vnějších vztahů a informací

Odbor vnějších vztahů a informací přijímá a administruje žádosti o příspěvky v oblasti kultura, sport, cestovní ruch a částečně v oblasti mimořádných aktivit.

Přijímá a administruje žádosti o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Horního a Dolního náměstí.

Přijímá ohlášení veřejných shromáždění.

Zajišťuje akce Komise pro občanské záležitosti, která pořádá pravidelné vítání dětí, předávání maturitních vysvědčení, jubilejní svatby, setkání občanů pří jejich významných životních výročích, doručování blahopřání starším občanům domů apod. Při pořádání uvedených akcí spolupracuje odbor vnějších vztahů a informací se školami, které zajišťují doprovodný kulturní program. Již pravidelně organizuje komise Festival kulturních programů žáků základních škol.

Jednotlivá oddělení zajišťují následující činnosti:

Oddělení cestovního ruchu - zajišťuje medializaci a prezentaci města v ČR i zahraničí, připravuje informační a propagační materiály, vytváří koncepci a pomáhá naplňovat strategický plán rozvoje cestovního ruchu, sleduje statistiky návštěvnosti ubytovacích zařízení, organizuje projekty (např. Olomouc region Card, granty), organizuje fam a press tripy, naplňuje fotobanku.

Oddělení Informační centrum Olomouc - poskytuje informace o kulturním a společenském dění v Olomouci, zajišťuje předprodej vstupenek, turistické informace, prodej map a suvenýrů s motivem města, informuje o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucích ve městě, v IC je veřejný internet.

Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť - prostřednictvím zápisů z jednání 27 KMČ oddělení přijímá, třídí a rozděluje požadavky občanů na zlepšení života ve městě, ve spolupráci s odborem dopravy připravuje opravy komunikací ve všech částech Olomouce a zadává objednávky na další drobné opravy. Na 11 DP zajišťuje výběr poplatků a ověřování i další servis občanům pro jejich jednání s MMOL. Zajišťuje chod veřejného internetu.

Oddělení kultury - organizuje kulturní a společenské akce města, zajišťuje jejich propagaci, komunikuje s kulturními institucemi. Vytváří a aktualizuje kulturní kalendář na webu města.

Oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu - zabezpečuje metodickou pomoc při správě ekonomických činností příspěvkových organizací. Koordinuje zavádění jednotného vizuálního stylu města. Zajišťuje grafickou a předtiskovou přípravu merkantilních tiskovin, pozvánek, inzerce a dalších tiskových materiálů. Po technické stránce spravuje a vytváří webové stránky města.

Oddělení sportu - společně se sportovními a dalšími organizacemi pečuje o stávající sportovní infrastrukturu a podílí se na zkvalitnění a rozvoji podmínek pro sportovní a volnočasové pohybové činnosti. Spolupodílí se na pořádání velkých sportovních akcí ve městě.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu