Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 29. 6. 2020

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic3
4. Majetkoprávní záležitosti4
5. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – informace k záměru převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev5
6. Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)6
7. Rozpočtové změny roku 20207
8. Navýšení limitu revolvingového úvěru8
9. Dotace z rozpočtu SMOl 9
10. Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 201910
11. Účetní závěrka SMOl k 31.12.201911
12. Pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc12
13. Změna č. 8 a 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace13
14. Cyklodoprava – smlouvy o partnerství14
15. Okresní hospodářská komora - žádost o dotaci na rok 202015
16. Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc - dohoda o narovnání16
17. VZ "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II" - dohoda o narovnání17
18. Závěrečná zpráva COVID-19 a vypořádání předběžných smluv18
19. Přísedící Okresního soudu v Olomouci19
20. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol20
21. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol21
22. OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a zařízení22
23. OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci23
24. OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý Kopeček24
25. OZV Požární řád statutárního města Olomouce25
26. OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu, ve znění OZV č. 2/202026
27. OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích27
28. Individuální dotace28
29. Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje - memorandum o spolupráci29
30. Plavecký stadion - znění smluv pro veřejnou zakázku30
31. Hospodaření České dědictví UNESCO 201931
32. Pojmenování ulic - areál Fakultní nemocnice Olomouc32
33. Informace o činnosti kontrolního výboru33
34. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna navrhovaného zástupce SMOl do představenstva společnosti34
35. Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s.35
36. Návrh zástupců SMOl do orgánů společnosti Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s.36
37. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev37
38. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě na poskytnutí peněžitého daru HZS Olomouckého kraje38
39. Finanční dar na zmírnění následků živelních pohrom na území Olomouckého kraje obcím zasažených bleskovou povodní39

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon