Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

19.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Mgr. Eva Vrtalová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí Předloženou důvodovou zprávu


 
2

volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce přísedících Okresního soudu v Olomouci Mgr. Jaromíra Vilímovského a Jana Mrajcu pro funkční období 2020 – 2024.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu