Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

30.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Karin Vykydalová - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Mgr. Adam Štěpánek - odbor právní
Bc. Martin Fojtek - oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Plavecký stadion - znění smluv pro veřejnou zakázku

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu vč. znění smlouvy o pachtu plaveckého stadionu


 
2

schvaluje znění smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smlouvy o spolupráci při revitalizaci bazénového tělesa krytého bazénu plaveckého stadionu Olomouc dle příloh důvodové zprávy


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu