Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

28.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Karin Vykydalová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Individuální dotace

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle bodu 1) důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a dodatků a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
3

schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2020 dle bodu 2) důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dodatků a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
4

schvaluje zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z rezervy RMO/ZMO


 
5

ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a dodatků

T: ihned

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu