Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Mgr. Jakub Miklas
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

schvaluje budoucí darování částí pozemku parc. č. 776/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc o výměře 3 m2 a 5 m2 a pozemku parc. č. 446/1 ostatní plocha v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, o výměře 33 m2 a 18 m2, dle situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1,


 
3

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 171/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 171/5) o výměře 140 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu na ulici Mošnerova č. p. 1244/24, 26, 28 v Olomouci, Mošnerova 1244/24, Nová Ulice, 779 00 Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 285.600,-Kč dle důvodové zprávy bod 1.2,


 
4

schvaluje vzájemný bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 1026/21 ostatní plocha o výměře 4 m2 (dle GP část označená „m“) a o výměře 3 m2 (dle GP část označená „o“), částí pozemku parc.č. 1028/19 ostatní plocha o výměře 5 m2 (dle GP části označené „e+g“) a o výměře 3 m2 (dle GP části označené „c+d“) a části pozemku parc.č. 1028/20 ostatní plocha o výměře 2 m2 (dle GP část označená „l“) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce a částí pozemku parc. č. 1026/25 ostatní plocha o výměře 3 m2 (dle GP část označená „f“) a o výměře 2 m2 (dle GP část označená „h“), části pozemku parc.č. 1028/22 ostatní plocha o výměře 10 m2 (dle GP část označená „k“), části pozemku parc.č. 1028/23 ostatní plocha o výměře 1 m2 (dle GP část označená „b“) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 1.3,


 
5

schvaluje vzájemný bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1059/21 ostatní plocha o výměře 6 m2 (dle GP část označená „d“) v k.ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 1059/19 ostatní plocha o výměře 5 m2 (dle GP část označená „c“), části pozemku parc.č. 1059/20 ostatní plocha o výměře 17 m2 (dle GP část označená „a“), části pozemku parc.č. 1059/22 ostatní plocha o výměře 8 m2 (dle GP část označená „e“) a části pozemku parc.č. 1126 ostatní plocha o výměře 8 m2 (dle GP část označená „b“) vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 1.4,


 
6

schvaluje koupi pozemku parc. č. 385/8 ostatní plocha - silnice v k.ú. Týneček o výměře 308 m2, ve spoluvlastnictví XXXXXa XXXXX za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 260.000 Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.5,


 
7

schvaluje prodej pozemku parc. č. 700/14, orná půda o výměře 959 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce (prodávající) za cenu obvyklou určenou znaleckým posudkem ve výši 33.600,- Kč do vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci dle důvodové zprávy bod 1.6,


 
8

schvaluje koupi částí pozemku parc. č. 700/15 o výměře 1.122 m2 (dle GP pozemek parc. č. 700/57) a o výměře 1.947 m2 (dle GP pozemek parc. č. 700/56), vše orná půda, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci za celkovou cenu 78.240,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.7,


 
9

schvaluje převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci investiční akce „Hřbitov Neředín – oprava střechy tř. Míru č.p. 104“ ze statutárního města Olomouc („převodce“) na Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc Neředín, IČ: 00534943 („nabyvatel“)dle důvodové zprávy bod 2.1.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu