Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

9.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS
Mgr. Adam Štěpánek, právník

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Dotace z rozpočtu SMOl

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 - 18 důvodové zprávy – část A


 
3

schvaluje poskytnutí dotací a zvýšení částky dotace u poskytnutých dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 19 - 35 důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 19 - 35 důvodové zprávy - část B ve znění dle vzorových smluv a vzoru dodatku dle přílohy č. 36


 
5

nevyhovuje žádostem žadatelů dle příloh č. 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34 a 35 důvodové zprávy - část B


 


Přílohy:
příloha: Příloha č. 1 Dotace v oblasti Podpora vych. vzd. aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 10 Sportovní akce do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 11 Celoroční činnost do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 12 Zabezpečení vrcholového sportu dětí a mládeže do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 13 Pořízení nebo zhodnocení investičního majetku do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 14 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 15 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel do 50 tis.
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 16 Dotace Cestovní ruch 2020 do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 17 Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 18 Dotace IC-Průvodcovská činnost do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 19 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 2 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 20 Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 21 dotace soc. oblast nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 22 Dotace - Program prevence kriminality nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 23-27 Dotace - oblast KULTURA nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 28 Sportovní akce nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 29 Celoroční činnost sport nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 3 dotace soc. oblast do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 30 Zabezpečení vrcholového sportu dětí a mládeže nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 31 Pořízení nebo zhodnocení investičního majetku nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 32 Dotace Cestovní ruch nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 33 Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 34 Dotace IC-Průvodcovská činnost nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 35 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel nad 50 tis.
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 36 Dodatek ke smlouvě o dotaci
(stránkový dokument)
příloha: Příloha č. 4-9 Dotace - oblast KULTURA do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu