Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

5.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor
Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
Ing. Roman Zelenka, předseda představenstva SNO,a.s.
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – informace k záměru převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon