Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení evidence majetku

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1224 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 608, byt. dům, Jeremenkova 14, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve výši 593 449,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 250/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč,

- podíl o velikosti 233/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 637,- Kč,

- podíl o velikosti 528/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 60 362,- Kč,

- podíl o velikosti 127/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 14 519,- Kč,

- podíl o velikosti 235/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 866,- Kč,

- podíl o velikosti 497/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 409,- Kč,

- podíl o velikosti 471/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 923,- Kč,

- podíl o velikosti 250/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč,

- podíl o velikosti 632/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 72 252,- Kč,

- podíl o velikosti 467/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 694,- Kč,

- podíl o velikosti 316/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 36 126,- Kč,

- podíl o velikosti 502/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 57 390,- Kč,

- podíl o velikosti 915/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 52 303,- Kč,

- podíl o velikosti 250/5191 do SJMXXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč,

- podíl o velikosti 889/10382 společnosti Vetmedical s. r. o. za kupní cenu ve výši 50 816,- Kč,

- podíl o velikosti 497/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 409,- Kč

dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

nevyhovuje nabídce pana XXXXX a paní XXXXX na koupi pozemku parc. č. 78/1 ostatní plocha o výměře 1 639 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
3

schvaluje koupi pozemku parc. č. 824/65 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
4

schvaluje koupi částí pozemků parc. č. st. 266 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 2037 ostatní plocha) o výměře 74 m2 a parc. č. 345 zahrada (dle GP parc. č. 345/2 ostatní plocha) o výměře 28 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXX (ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 96 500,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z podílového spoluvlastnictví pana XXXXXza kupní cenu ve výši 48 250,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků ze společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXXza kupní cenu ve výši 48 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
5

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 1732 orná půda o výměře 2244 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 1782 trvalý travní porost o výměře 219 m2, pozemky parc. č. 1783 o výměře 592 m2 a parc. č. 1832 o výměře 1433 m2, vše orná půda, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví panaXXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
6

schvaluje směnu částí pozemků parc. č. 395/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/86 ostatní plocha) o výměře 228 m2, parc. č. 1092/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1092/3 ostatní plocha) o výměře 104 m2 a parc. č. 395/44 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/87 ostatní plocha) o výměře 95 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BARTON TRADING s.r.o. za pozemky parc. č. 828/1 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č. 828/4 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 393/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 a části pozemků parc. č. 393/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 393/2 ostatní plocha) o výměře 123 m2 a parc. č. 997 ostatní plocha (dle GP parc. č. 997/2 ostatní plocha) o výměře 90 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost BARTON TRADING s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 28 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
7

schvaluje přeřazení pozemku parc. č. st. 1330/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 609 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná st., pozemku parc. č. st. 1331/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 788 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., částí pozemků parc. č. 290/9 ostatní plocha o celkové výměře 21 685 m2, parc. č. 296 ostatní plocha o celkové výměře 13 803 m2, parc. č. 429/4 ostatní plocha o výměře 192 m2, parc. č. 615/14 ostatní plocha o celkové výměře 150 m2, parc. č. 615/19 ostatní plocha o celkové výměře 43 028 m2, parc. č. 615/28 ostatní plocha o výměře 3 233 m2, parc. č. 615/30 ostatní plocha o výměře 761 m2, pozemku parc. č. 661 ostatní plocha o výměře 1 268 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z kategorie B (nemovité věci, které lze prodat či směnit pouze za splnění určitých podmínek) do kategorie A (nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji či směně) dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
8

nevyhovuje žádosti společnosti TECHNOBAL s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 615/19 ostatní plocha o výměře 20 000 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
9

nevyhovuje žádosti paní XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 615/19 ostatní plocha o výměře 6 000 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
10

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 46/32 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
11

nevyhovuje žádosti Společenství vlastníků jednotek Litovelská č.p. 163/č.o.18 o prodej části pozemku parc. č. 447/23 zahrada o výměře 82 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
12

nevyhovuje žádosti pana XXXXXo prodej pozemku parc. č. 247/4 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
13

nevyhovuje žádosti společnosti RÓZA - WEST, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 300/3 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.


 
14

nevyhovuje žádosti společnosti KRAJIczech s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 1 390 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
15

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.


 
16

nevyhovuje žádosti společnosti Bright rainbow a.s. o prodej pozemku parc. č. 1505 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.


 
17

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 1940 ostatní plocha o výměře 203 m2 a parc. č. 1938 ostatní plocha o výměře 79 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 
18

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
19

nevyhovuje žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1929/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
20

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX a paní XXXXXo prodej částí pozemků parc. č. 487/70 ostatní plocha o výměře 36 m2 a parc. č. 487/1 orná půda o výměře 27 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.


 
21

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 233 m2 a parc. č. 24/26 zahrada o výměře 10 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.


 
22

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 2150 ostatní plocha o výměře 181 m2 a parc. č. 115/5 zahrada o výměře 781 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.


 
23

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 905/41, parc. č. 905/80, vše orná půda, a části pozemku parc. č. 1014/1 ostatní plocha o výměře 873 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.


 
24

nevyhovuje žádosti společnosti ROMZA - Nedvězí, spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č. 1195 ostatní plocha o výměře 3 070 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.


 
25

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 824/3 ostatní plocha o výměře 398 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.


 
26

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 824/3 o výměře 1 187 m2 a parc. č. 824/73 o výměře 266 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.


 
27

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 378 m2 a pozemku parc. č. st. 603/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
28

nevyhovuje žádosti společnosti MORWEN KAPPA a.s. o prodej pozemků parc. č. 841/11 a parc. č. 841/111, oba ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.


 
29

nevyhovuje žádosti společnosti Komunitní centrum Hradisko s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 214 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.


 
30

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 2/2 zahrada, popř. jeho části o výměře 410 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.


 
31

nevyhovuje žádosti panaXXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1134 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.


 
32

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX a XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 120 m2 a parc. č. 761/12 ostatní plocha o výměře 33 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.


 
33

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1742 orná půda, popř. jeho části o výměře 385 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 2.30.


 
34

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1742 orná půda v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 2.30.


 
35

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 808/1 ostatní plocha o výměře 116 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.


 
36

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 15/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 15/30 ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 16.700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31.


 
37

nevyhovuje žádosti společnosti Zolova real s.r.o. o prominutí smluvních pokut dle smlouvy č. OMAJ-IM/BDS/000830/2016/Hrb ze dne 30. 6. 2016 v celkové výši 960.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1.


 
38

schvaluje prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.


 
39

schvaluje prominutí nájemného ve výši 156 210,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3.


 
40

schvaluje prominutí nájemného ve výši 78 103,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu