Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

11.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického
Eva Drápelová, vedoucí oddělení účetnictví a evidence majetku

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Účetní závěrka SMOl k 31.12.2019

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu, včetně příloh


 
2

schvaluje účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2019 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku.


 
3

pověřuje náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem „Protokolu o schvalování účetní závěrky“.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu