Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

39.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: odbor ochrany
odbor právní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Finanční dar na zmírnění následků živelních pohrom na území Olomouckého kraje obcím zasažených bleskovou povodní

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč v rámci veřejné sbírky organizované Olomouckým krajem, jejímž cílem je zmírnění následků živelné pohromy dle důvodové zprávy, a z toho vyplývající rozpočtovou změnu


 
3

pověřuje vedoucí odboru ekonomického k realizaci poskytnutí finančního daru cestou zvláštního bankovního účtu Olomouckého kraje


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu