Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

17.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.
JUDr. Martin Major, MBA

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

VZ "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II" - dohoda o narovnání

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

souhlasí s dohodou o narovnání s RTS, a.s., Ridera Stavební a.s. a Ridera DIS s.r.o.,


 
3

ukládá JUDr. Martinu Majorovi, MBA, náměstku primátora uzavřít tuto dohodu do 7.9.2020.

T: 7. 9. 2020

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu