Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

12.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. arch. Jiří Šobr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 29. 6. 2020

Pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

schvaluje v souladu s §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc zkráceným postupem, jejímž obsahem je prodloužení lhůty pro pořízení územních studií a regulačních plánů, které jsou podmínkou pro využití území.


 
3

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc zkráceným postupem.

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu