Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Změna týkající se odpadových nádob (popelnic)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OMZOH-OHM-02

04. Základní informace

 • Občan může požádat o přidělení odpadové nádoby, provést změnu velikosti nádoby, počtu nádob a frekvence vývozu nádob, nebo požádat o výměnu poškozené nádoby.
 • Žádost se týká odpadových nádob na směsný komunální odpad a speciálních nádob na bioodpad, papír a plasty.
 • Občané bydlící v bytových domech v historickém centru města mají dále možnost požádat o nádoby na tříděné složky odpadů – papír, plasty, sklo a nápojové kartony.
 • Žádost se netýká fyzických osob podnikajících a právnických osob, tyto subjekty jsou povinny mít zajištěnu likvidaci odpadů oprávněnou osobou, tj. oprávněnou svozovou firmou obvykle na základě individuálně uzavřené smlouvy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan starší 18 let.

06. Podmínky a postup řešení

Občan bydlící na území města Olomouce má nárok na přidělení odpadové nádoby. Počet sběrných nádob na určité adrese a frekvence jejich svozu vychází z vyhlášky města Olomouce č. 3/2015, ve které je jejich dostatečný objem stanoven produkcí odpadu v množství 4 litry na osobu a den. Odpadové nádoby jsou ve vlastnictví Technických služeb města Olomouce, a.s., a občané je mají v rámci systému zapůjčeny.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

viz. bod 9.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 1. Osobně nebo telefonicky: na oddělení odpadového hospodářství města odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí, u níže uvedených referentů, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě:
  • Mgr. Homola Radek, dv. č. 4.06, tel. 588 488 536
  • Ing. Jasinský Petr, dv. č. 4.06, tel. 588 488 332
 2. Podáním oznámení:
  • na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, přízemí
  • na sekretariátu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí
 3. Poštou zasláním oznámení na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
 4. Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri
 5. Elektronicky: zasláním oznámení na e-mail: [email protected], nebo [email protected]

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

V případě odcizení odpadové nádoby je k žádosti o přidělení nové nádoby nutno doložit protokol / potvrzení Policie ČR nebo Městské policie Olomouc o nahlášení krádeže odpadové nádoby.

12. Správní a jiné poplatky

Přidělování nebo výměny odpadových nádob nejsou zpoplatněny.
Občan s trvalým pobytem na území města Olomouce má povinnost zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – v kompetenci odboru ekonomického, oddělení poplatku za komunální odpad.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů

15. Návazné činnosti

Spolupráce s Technickými službami města Olomouce, a.s., při vlastním provedení výměny / předání odpadové nádoby (přistavení původní nádoby na vhodné volně dostupné místo, převzetí dodané nádoby, případně vyzvednutí nádoby žadatelem na provozovně Technických služeb města Olomouce, a.s.).

17. Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Olomouce č. 13/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

18. Související právní předpisy

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.

24. Související situace

Úhrada poplatku za komunální odpad – v kompetenci odboru ekonomického, oddělení poplatku za komunální odpad.

25. Zodpovědný útvar

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města.

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Radek Homola

27. Platnost od

24. 1. 2011

28. Aktualizováno kdy

2. 6. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon