Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Úřad online » Komunální odpad » Nádoby na směsný odpad

Objednávka nádob na směsný odpad

Žadatel
Křestní jméno
Příjmení
E-mail objednavatele
vyplňte ve tvaru "[email protected]"
Kontaktní telefon
Adresa domu
Počet osob v domě.
Zvolte způsob kterým je vytápěn dům na uvedené adrese.
Změna
kolik nádob a s jakým objemem má být přistaveno, jak často má být odpad vyvážen
výměna poškozené či odcizené nádoby za novou. Mějte na paměti že případ odcizení nádoby je nutné nahlásit policii. Nová nádoba nebude umístěna dříve než případ odcizení policie zaprotokoluje.
jiný požadavek na odvoz odpadu
(A) Počet nádob:
Počet odpadových nádob o objemu 120 l Dosud (ks): Nově požadujete (ks):
Počet odpadových nádob o objemu 240 l Dosud (ks): Nově požadujete (ks):
Počet odpadových nádob o objemu 1100 l Dosud (ks): Nově požadujete (ks):
(B) Frekvence vývozu:
Jak často byl před podáním této žádosti vyvážen odpad
Jak časté vyvážené odpadu požadujete
(C) Výměna poškozené či odcizené nádoby:

Upozornění: V případě že byla nádoba odcizena, je nutné nejdříve případ nahlásit policii. Teprve poté co případ policie zaprotokoluje může na místo dopravena nová nádoba.

Popište proč je původní nádoba nepoužitelná.
(D) Jiný požadavek na odvoz odpadu:
kolik nádob a s jakým objemem má být přistaveno

* takto označená pole jsou povinná

Více informací:
Mgr. Radek Homola
odborný referent
Magistrát města Olomouce
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 536 | mobil: +420 734 399 487
e-mail: [email protected]

Informace o zpracování osobních údajů
Zpracování výše uvedených osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Správce: statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, IČO: 00299308.
Účel zpracování: řádná administrace objednávek nádob na odpad.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na: www.olomouc.eu/gdpr.

V případě technických problémů s formulářem kontaktujte administrátora.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu