Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Opatření obecné povahy « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Opatření obecné povahy

Popis

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) je vydáváno v samostatné působnosti (typickými příklady OOP vydaného zastupitelstvem jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán - § 43 odst. 4 stavebního zákona).

OOP vždy obsahuje odůvodnění.

Proti OOP nelze podat opravný prostředek, lze je ale do 3. let od účinnosti posoudit v přezkumném řízení.

Platnost nabývá vydáním, tj. schválením zastupitelstvem.

Oznamuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce - účinnost nabývá 15. dnem po vyhlášení, ale v případech, kdy hrozí vážná újma veřejnému zájmu, může nabýt účinnosti již dnem vyvěšení.
Všechna od roku 2008 vydaná OOP jsou v elektronické podobě, včetně jejich evidence, k nahlédnutí na internetu. Občané do nich dále mohou nahlížet na odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení úřad územního plánování.

Popis

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) je vydáváno v samostatné působnosti (typickými příklady OOP vydaného zastupitelstvem jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán - § 43 odst. 4 stavebního zákona).

OOP vždy obsahuje odůvodnění.

Proti OOP nelze podat opravný prostředek, lze je ale do 3. let od účinnosti posoudit v přezkumném řízení.

Platnost nabývá vydáním, tj. schválením zastupitelstvem.

Oznamuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce - účinnost nabývá 15. dnem po vyhlášení, ale v případech, kdy hrozí vážná újma veřejnému zájmu, může nabýt účinnosti již dnem vyvěšení.
Všechna od roku 2008 vydaná OOP jsou v elektronické podobě, včetně jejich evidence, k nahlédnutí na internetu. Občané do nich dále mohou nahlížet na odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení úřad územního plánování.

Opatření obecné povahy vydaná Zastupitelstvem města Olomouce

Opatření obecné povahy vydaná Zastupitelstvem města Olomouce

Opatření obecné povahy není právní předpis, ale správní akt s konkrétně vymezeným předmětem (slouží jen ke konkretizaci již existujících povinností vyplývajících ze zákona) a s obecně určenými adresáty.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu