Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor správy městských komunikací a MHD « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor správy městských komunikací a MHD

Odbor správy městských komunikací a MHD

Činnost odboru správy městských komunikací a MHD zajišťují tři oddělení.

Oddělení majetkové správy komunikací - jako zástupce vlastníka, kterým je statutární město Olomouc, zajišťuje správu komunikací, veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení na území statutárního města Olomouce. Vydává stanoviska ke všem stavebním úpravám, změnám provozu a užívání předmětných komunikací a zařízení.

Oddělení MHD (městské hromadné dopravy) - se zabývá jízdními řády linek MHD a IDSOK (integrovaný dopravní systém olomouckého kraje) na území zóny 71 Olomouc, projednává tarif ve vazbě na IDSOK a zpracovává smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s dopravci, obcemi, obchodními řetězci, kontroluje realizované výkony, náklady, tržby a ztráty u jednotlivých dopravců. Dále se vyjadřuje k udělení licencí v silniční dopravě a spolupracuje na koordinaci IDSOK v zóně 71.

Oddělení dopravních opatření a mobiliáře - zajišťuje správu dopravního značení, zastávek MHD a mostů ve vlastnictví SMOl. Vydává krátkodobé i dlouhodobé parkovací karty a také vydává výjimky do pěší zóny. Rovněž se vyjadřuje k připravovaným uzavírkám a k objízdným trasám na území města Olomouce.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu