Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 4. 3. 2019

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti 3
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic4
5. Rozpočtové změny roku 20185
6. Rozpočtové změny roku 20196
7. Rozpočtové změny roku 2019 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 20187
8. Dotace z rozpočtu SMOl 8
9. Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace9
10. Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití10
11. Protipovodňová opatření IV.etapa - smlouva o poskytnutí dotace11
12. Změna č. VII Územního plánu Olomouc - doplnění12
13. Náhrada za změnu v území v k.ú. Slavonín13
14. HCO - aktuální informace14
15. Změna č. 6 a 7 Strategie ITI Olomoucké aglomerace15
16. Program prevence kriminality16
17. Prorodinná politika statutárního města Olomouce17
18. Hasičská zbrojnice Chválkovice18
19. Bezpečnost informací v informačním systému SMOl19
20. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2018, o nočním klidu 20
21. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce21
22. Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem22
23. Statut a Jednací a organizační řád kontrolního výboru23
24. Zástupci SMOl v organizacích24
25. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna navrhovaného zástupce SMOl do představenstva25
26. Cena města Olomouce 201826
27. Změny ve stanovách v akciových společnostech27

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu