Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

22.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Bogoč Zdeněk, Ing.,vedoucí odboru strategie a řízení
Svozil Daniel, Ing., vedoucí oddělení řízení a kontrolingu městských firem

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce

T: 26. 4. 2019

O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu