Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

27.

Předkládá: Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Feranec Milan, Mgr., člen rady
Martin Major, JUDr., MBA, náměstek primátora
Konečný Petr, Mgr., Ing., advokát

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Změny ve stanovách v akciových společnostech

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

souhlasí se změnou stanov akciových společností

• Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

• Technické služby města Olomouce, a. s.

• Lesy města Olomouce, a. s.

• AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

• Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

• Správa nemovitostí Olomouc, a. s.,

ve kterých je statutární město Olomouc jediným akcionářem a schvaluje jejich stanovy dle důvodové zprávy a jejích upravených příloh


 
3

souhlasí s podřízením společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. zákonu o obchodních společnostech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu