Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

11.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Mgr. Michal Krejčí, koordinátor PB PPO
Ing. Ludmila Žaláková, odbor strategie a řízení
Mgr. Eva Vrtalová, vedoucí odboru právního
Mgr. Adam Štěpánek, odbor právní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Protipovodňová opatření IV.etapa - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci IV.etapy PPO dle přílohy důvodové zprávy


 
3

ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci IV.etapy PPO

T: březen 2019

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu