Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

13.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Mgr. Anna Lajčíková, Ing. Jiří Zedníček

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Náhrada za změnu v území v k.ú. Slavonín

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

nevyhovuje žádosti společnosti FORME ITALIA s.r.o., IČ 479 77 116, se sídlem Roháče z Dubé 238/7, 779 00 Olomouc o náhradu za změnu v území z důvodu zrušení určení části pozemku parc. č. 91 a pozemku parc. č. 93, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, k zastavění na základě změny Územního plánu Olomouc, a to v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 102 odst. 2, 3 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu