Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

21.

Předkládá: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Alice Pospíšilová, odbor kancelář tajemníka, oddělení personální a právní
Bc. Daniela Horňáková, odbor kultury, oddělení KMČ a DP

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu