Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

10.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Mgr. Dušan Struna, vedoucí oddělení strategického rozvoje
Ing. Lucie Sečkařová, vedoucí oddělení přípravy projektů

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje obsah projektu „Rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na centrální spisovnu“ zaměřený na regeneraci území brownfield a podání žádosti o dotaci na jeho revitalizaci z programu MMR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 důvodové zprávy


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu