Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

9.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Ing.arch. Jana Křenková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 včetně povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 5 akcí obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019“ v příloze důvodové zprávy


 
3

schvaluje zaslání žádosti o navýšení rezervy PR MPR dle důvodové zprávy


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu