Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Mgr. Jakub Miklas
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

revokuje část 5 a 6, bodu 4 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017, tj. bod 2.1 důvodové zprávy, ve věci schválení navrženého postupu dle důvodové zprávy, tedy pro další jednání s vlastníky navrhnout cenu pro výkup pozemků 1 000,- Kč/m2,


 
3

schvaluje postupovat dle postupu navrženého v důvodové zprávě,


 
4

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 416/9 orná půda (dle GP parc. č. 416/85) o výměře 1728 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4878-092/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 4.370.000,- Kč,


 
5

schvaluje koupi pozemku parc. č. 12/2 orná půda o výměře 358 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4874-088/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 910.000,- Kč,


 
6

schvaluje koupi pozemku parc. č. 3/3 zahrada o výměře 1134 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4876-090/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 2.870.000,- Kč,


 
7

schvaluje koupi pozemku parc. č. 3/4 zahrada o výměře 1195 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4877-091/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 3.023.000,- Kč


 
8

schvaluje koupi pozemku parc. č. 4/2 orná půda o výměře 1880 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4875-089/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 4.760.000,- Kč,


 
9

schvaluje koupi pozemku parc. č. 6/2 orná půda o výměře 1368 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4868-082/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 3.510.000,- Kč,


 
10

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 6/2 (dle GP parc. č. 6/3) orná půda o výměře 622 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4868-082/18 ze dne 28. 12 .2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.570.000,- Kč,


 
11

schvaluje koupi pozemku parc. č. 5/2 orná půda o výměře 1574 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4869-083/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 4.000.000,- Kč,


 
12

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 5/2 (dle GP parc. č. 5/3) orná půda o výměře 1309 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4869-083/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 3.310.000,- Kč,


 
13

schvaluje koupi pozemku parc. č. 7/2 orná půda o výměře 1201 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4859-073/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 3.080.000,- Kč,


 
14

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 7/2 (dle GP parc. č. 7/3) orná půda o výměře 554 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4859-073/18 ze dne 28. 12 .2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.400.000,- Kč,


 
15

schvaluje koupi pozemku parc. č. 9/2 zahrada o výměře 465 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.191.000,- Kč,


 
16

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 9/2 (dle GP parc. č. 9/3) zahrada o výměře 257 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 650.000,- Kč,


 
17

schvaluje koupi pozemku parc. č. 11/3 zahrada o výměře 271 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 690.000,- Kč,


 
18

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 11/3 (dle GP parc. č. 11/8) zahrada o výměře 244 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 620.000,- Kč,


 
19

schvaluje koupi pozemků parc. č. 11/4 zahrada o výměře 249 m2 a parc. č. 10/2 orná půda o výměře 574 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4872-086/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 2.101.000,- Kč,


 
20

schvaluje koupi částí pozemků parc. č. 11/4 (dle GP parc. č. 11/7) zahrada o výměře 191 m2 a parc. č. 10/2 (dle GP parc. č. 10/5) orná půda o výměře 369 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4872-086/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.417.000,- Kč,


 
21

schvaluje koupi podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.200.000,- Kč,


 
22

schvaluje koupi podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4) orná půda o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč,


 
23

schvaluje koupi podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.200.000,- Kč,


 
24

schvaluje koupi podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4) orná půda o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč,


 
25

schvaluje uzavření dohody o zrušení účinnosti budoucích darovacích smluv č. BDS/OI/299/2011/Kli ze dne 23. 1. 2012 a č. S-2006/1360/OHP ze dne 18. 10. 2006, uzavřených mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu