Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

16.

Předkládá: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Zpracoval: Majer Michal, Mgr. Bc.
Fritscherová Jarmila, PhDr.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Program prevence kriminality

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2019 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy


 
3

ukládá předložit na Ministerstvo vnitra ČR usnesení Zastupitelstva města Olomouce
ze dne 4. 3. 2019

T: ihned

O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora


4

ukládá předložit na Krajský úřad Olomouckého kraje usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 4. 3. 2019

T: ihned

O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu