Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

8.

Předkládá: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS
Mgr. Adam Štěpánek, právník

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Dotace z rozpočtu SMOl

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 1 – 16 důvodové zprávy – část A


 
3

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 17 - 32 důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
4

schvaluje poskytnutí víceletých dotací z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 33 důvodové zprávy - část C a z toho vyplývající rozpočtové změny pro rok 2019 včetně alokace prostředků pro rok 2020


 
5

schvaluje znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl dle příloh č. 34 - 35 důvodové zprávy - část D


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 17 - 33 důvodové zprávy - část B a část C ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv


 
7

nevyhovuje žádostem žadatelů dle příloh č. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 a 31 důvodové zprávy - část B


 


Přílohy:
příloha: Příloha č. 01 - Program podpora MŠ jiných zřizovatelů - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 02 - Program podpora využití volného času dětí a mládeže -dotace do 50 tis
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 03 - Program prevence kriminality - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 04- Program soc. oblast a odstraňování bariér v Ol. - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 05 - Program individuální dotace v oblasti kultury - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 06 - Program podpora kulturních akcí - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 07- Program činnost kulturních organizací - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 08 - Program Kultura, publikační činnost - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 09 - Program sportovní akce - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 10 - Program celoroční činnost sportovních organizací - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 11 - Program zabezpečení vrcholového sportu dětí a mládeže - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 12 - Program pořízení nebo zhodnocení investičního majetku - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 13 - Program cestovní ruch 2019 - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 14 - Program individuální dotace v oblasti cestovního ruchu - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 15 - Program informační centrum - průvodcovská činnost - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 16 - Program v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 17 - Program podpora MŠ jiných zřizovatelů - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 18 - Program podpora využití volného času dětí a mládeže - dotace nad 50 tis
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 19 - Program podpora vysokých škol - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 20 - Program prevence kriminality - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 21 - Program soc. oblast a oblast odstraňování bariér v Ol. - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 22 - Program individuální dotace v oblasti kultury - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 23 - Program podpora kulturních akcí - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 24 - Program činnost kulturních organizací - dotace nad 50. tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 25 - Program Kultura, publikační činnost - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 26 - Program sportovní akce - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 27 - Program celoroční činnost sportovních organizací - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 28 - Program zabezpečení vrcholového sportu dětí a mládeže - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 29 - Program pořízení nebo zhodnocení investičního majetku - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 30 - Program cestovní ruch 2019 - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 31 - Program individuální dotace v oblasti cestovního ruchu - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 32- Program informační centrum - průvodcovská činnost - dotace nad 50 ti. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 33 - Program víceleté podpory v oblasti cest. ruchu 2019-2020 - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 34 - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
(stránkový dokument)
příloha: Příloha č. 35 - Vzor smlouvy o poskytnutí víceleté dotace
(stránkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu