Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

14.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Markéta Záleská, náměstkyně primátora
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

HCO - aktuální informace

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

souhlasí s prodloužením splatnosti pohledávky za HC Olomouc, s.r.o. do 30. 6. 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu