Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

19.

Předkládá: Rada města Olomouce
Zpracoval: Langr Jan, Ing.
Vrtalová Eva, Mgr.
Janhuba Antonín, Ing. Bc.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 4. 3. 2019

Bezpečnost informací v informačním systému SMOl

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu s přílohami č. 1 a č. 2


 
2

schvaluje řídící dokument Bezpečnost informací v informačním systému statutárního města Olomouce ve znění přílohy č. 1 DZ


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu