Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány

Regulační plány

Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

 

Regulační plán sídliště Povel - Čtvrtky

Dne 11.9. zrušilo na svém jendnání ZMO Regulační plán Sídliště Povel - Čtvrtky k datu nabytí účinnosti RP Teichmannova - Peškova tj. k 3.10.2019.

 

O pořízení regulačního plánu "Sídliště Povel Čtvrtky" rozhodlo na základě stejnojmenné územní studie svým usnesením Zastupitelstvo města Olomouce dne 1.7.1999. Návrh tohoto regulačního plánu schválilo dne 1.3.2002. Ode dne vydání regulačního plánu byly schváleny 2 jeho změny; 1. změnu schválilo ZMO dne 21.6.2005, změna č. 2 regulačního plánu byla schválena dne 21.9.2009.

 

Přehled platných regulačních plánů:

 

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc byl schválen na jednání ZMO dne 1.7.1999. Pod odkazem najdete aktuální stav dokumentace po změnách.

Regulační plán RP Teichmannova - Peškova

Regulační plán RP Teichmannova - Peškova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 2/2019 a nabývá účinnosti dne 3.10.2019.

Regulační plán RP-08 Kosmonautů

Regulační plán RP-08 Kosmonautů byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 4/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 5/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 4/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.

Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova

Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 5/2019 a nabývá účinnosti dne 8.10.2019.

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 6/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova

Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 3/2019 a nabývá účinnosti dne 8.10.2019.

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 4/2019 a nabývá účinnosti dne 8.10.2019.

Regulační plán RP - 21 sídliště Brněnská

Regulační plán RP - 21 sídliště Brněnská byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 5/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.

Regulační plán RP-24 Pražská-východ

Regulační plán RP-24 Pražská-východ byl vydán zastupitelstvem dne 17.6.2019 opatřením obecné povahy č. 1/2019 a účinnosti nabyl dne 4.7.2019.

 

Přehled platných regulačních plánů, rozpracovaných regulačních plánů a ploch kde je pořízení a vydání regulačních plánů podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

Mapka v základním zobrazení ukazuje pouze plochy s platnými regulačními plány. Plochy rozpracovaných RP (pořizovaných z podnětu) a plochy s podmínkou vydání regulačního plánu z podnětu či na žádost je možné zobrazit vybráním příslušné vrstvy z nabídky skryté pod ikonou znázorňující vrstvy v pravé horní části mapky. Ikona s lupou umožňuje vyhledávat konkrétní adresu.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu