Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Vyvlastnění

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-017

04. Základní informace

Vyvlastnění:

  1. odnětí vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni
  2. omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni

06. Podmínky a postup řešení

Podmínkou je žádost podaná volnou formou (vyvlastňovací zákon nepředepisuje formulář), obsahující zákonem předepsané náležitosti a doložená požadovanými podklady.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebně právní, jako vyvlastňovací úřad
v tomto správním obvodu
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, Drahanovice, Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Náměšť na Hané, Olomouc, Přáslavice, Příkazy, Samotíšky, Skrbeň, Slatinice, Suchonice, Svésedlice, Štěpánov, Těšetice, Tovéř, Tršice, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany a území vojenského újezdu Libavá.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na oddělení stavebně právním, odboru stavebního Magistráru města Olomouce, Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží, úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny po domluvě, event. na obslužném pracovišti v mezipatře budovy Hynaisova 10 v Olomouci. Možný telefonický kontakt na telefonu 588 488 kl. 140, 210, 218.
Dále lze využít elektronickou podatelnu pro žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected] a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru [email protected]

12. Správní a jiné poplatky

Za vydání rozhodnutí o vyvlastnění se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřuje správní poplatek ve výše 5 000 Kč (položka 19 přílohy).

13. Lhůty pro vyřízení

Do 60 dnů od zahájení řízení

14. Další účastníci

  1. vyvlastnitel – žadatel
  2. vyvlastňovaný

Podle okolností případu dále i:

  1. zástavní věřitel
  2. podzástavní věřitel
  3. oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu váznoucímu na nemovitosti
  4. nájemce nemovitosti, kterého se vyvlastnění týká (s výjimkou nájemce bytu)
  5. oprávněný a povinný ze zajišťovacího převodu práva
  6. správce dědictví/dědicové/stát

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka:
ID: kazbzri

17. Právní předpisy

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze podat u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebně právní, odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Účastníci řízení se mohou ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu žalobou domáhat projednání věci, která je předmětem vyvlastňovacího řízení, v občanském soudním řízení. Žaloba je nepřípustná, jestliže žalobce nevyužil v řízení před správním orgánem řádné opravné prostředky (= odvolání) nebo jestliže jím uplatněné řádné opravné prostředky nebyly správním orgánem pro opožděnost projednány.

22. Další informace

Dle ustanovení § 26 odst. 1 zákona o vyvlastnění nezaplatí-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené ve výroku rozhodnutí o vyvlastnění nebo nezahájí-li vyvlastnitel uskutečňování účelu vyvlastnění ve stanovené lhůtě, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, že provedené vyvlastnění zrušuje.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 10. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon