Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Zprostředkovaná indentifikace

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OSPR-ZI-01

04. Základní informace

Zprostředkovaná identifikace fyzické nebo právnické osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Povinná osoba (např. banka, provozovatel hazardních her, osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou,..), a to buď na vlastní žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována.

06. Podmínky a postup řešení

Splnění požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěva na úřadě - ústní či písemná žádost, nelze učinit elektronicky.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Zprostředkovanou identifikace fyzické nebo právnické osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Lze provést na pracovišti Czech Point, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, odboru správních činností Magistrátu města Olomouce, budova Hynaisova 10 v Olomouci v úředních hodinách:

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní návštěva na úřadě - ústní či písemná žádost, nelze učinit elektronicky. Předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas), příp. dalšího podpůrného dokladu (rodný list, řidičský průkaz apod.), popřípadě výpis z obchodního rejstříku při zprostředkované identifikaci právnické osoby.

11. Formuláře

Závazný vzor písemné žádosti o identifikaci není stanoven.

12. Správní a jiné poplatky

Provedení je zpoplatněno podle části I položky 10 písm. c) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou 200,- Kč za „provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci“. Zpoplatnění pořízení kopií z dokumentů předložených k identifikaci není tímto poplatkem řešeno.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou zákonem stanoveny.

14. Další účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Návazné činnosti

Nejsou požadovány.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze.

17. Právní předpisy

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

22. Další informace

Telefonní číslo: 588 488 129

27. Platnost od

10. 4. 2017

28. Aktualizováno kdy

10. 4. 2017

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected].eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon