Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Žádost o vydání řidičského průkazu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-010

04. Základní informace

Výměna, změna, ukončení platnosti řidičského průkazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

08. Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (206 obecních úřadů).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů, Vejdovského 2, 2. patro. Infolinka 585 513 774.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný doklad totožnosti, řidičský průkaz.

11. Formuláře

Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem.

12. Správní a jiné poplatky

Při změně údajů v řidičském průkazu je správní poplatek 200 Kč. Pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč. V případě konce platnosti řidičského průkazu není vydání nového řidičského průkazu zpoplatněno. Hradí se na pokladně úřadu, Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

20 dnů nebo na žádost 5 pracovních dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z důvodu konce jeho platnosti lze podat žádost elektronicky, a to přes Portál občana nebo Portál dopravy prostřednictvím své datové schránky.

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Další informace

Převzít řidičský průkaz může zmocněnec na základě ověřené plné moci, nebo řidič osobně po předložení platného dokladu totožnosti a odevzdání stávajícího řidičského průkazu.

23. Alternativní zdroj

Ministerstvo dopravy ČR

25. Zodpovědný útvar

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

10. 4. 2013

28. Aktualizováno kdy

23. 2. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon