Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Žádost o údržbu městské veřejné zeleně (ořezy, sečení trávy)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-06step

04. Základní informace

Občané a právnické osoby požadující:

  • ořez stromů a keřů nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce ( na veřejně přístupných městských plochách )
  • zařazení části pozemků do údržby sečením (pouze pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce dříve udržované občany )

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba

06. Podmínky a postup řešení

Po obdržení požadavku občanů a následně po jejich písemném zaevidování je s pracovníky TSMO a.s. – střediska zeleně (s mistrem a s technikem střediska) provedeno místní šetření v terénu, kde se prošetří oprávněnost nahlášeného požadavku; v případě, že požadavek žadatele je oprávněný, určí se míra a doba ořezu stromů a keřů vhodná k druhu dřevin, v případě neoprávněnosti požadavku se ořezy neprovádějí. V případě zařazení pozemků do údržby sečením (městské pozemky dříve udržované občany) se rovněž provádí místní šetření, v rámci kterého se stanoví rozsah ploch a počet sečí v kalendářním roce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně, telefonicky, poštou, e-mailem případně prostřednictvím datové schránky.

08. Dotčené instituce

Souhlas s ořezem stromů a keřů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce a zařazení pozemků do údržby sečením (jedná se o pozemky statutárního města Olomouc, které dříve užívali a sekli občané města) vydává statutární město Olomouce, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, odd. městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, odd. městské zeleně , Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4.poschodí, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě, u níže uvedených referentů:

Katastrální území ve správě jednotlivých referentů

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, odd. městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri

E–mailem: [email protected]. Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

11. Formuláře

Formuláře žádosti nejsou předepsány.
Žádost může být napsána volnou formou .

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů

17. Právní předpisy

Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny

20. Sankce

Pokud občan nebo právnická osoba provádí ořez stromů a keřů bez souhlasu vlastníka pozemku a ořezem dojde k jejich poškození, uloží mu Česká inspekce životního prostředí pokutu v souladu se zákonem č 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

25. Zodpovědný útvar

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

27. Platnost od

19. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

15. 12. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon