Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Vrácení řidičského oprávnění

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-009

04. Základní informace

Vrácení řidičského oprávnění:

  1. podle ustanovení § 100 zákona č. 361/2000 Sb., pokud pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,
  2. podle ustanovení § 101 zákona č. 361/2000 Sb., pokud pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti,
  3. podle ustanovení § 102 zákona č. 361/2000 Sb., po uplynutí nebo upuštění zákazu řízení motorových vozidel, osvědčení se ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,
  4. podle ustanovení § 123 d zákona č. 361/2000 Sb., nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dotčená osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Podmínky pro vrácení řidičského oprávnění jsou závislé na délce a důvodu pozbytí nebo odnětí řidičského oprávnění. Informace ke konkrétním případům získáte přímo na přepážkách pracoviště.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti a doložením potřebných podkladů.

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu (obvyklého bydliště) žadatele.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů, Vejdovského 2,2. patro. Infolinka 585 513 774.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný doklad totožnosti, příslušnou žádost o vrácení řidičského oprávnění, doklad a ostatní požadované doklady v závislosti na konkrétním případu (např. doklad o odborné způsobilosti ne starší 30 dnů k podání žádosti, posudek o zdravotní způsobilosti, posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření, pravomocné rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel).

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Dle lhůt zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

16. Možnost řešit elektronicky

Lze využít elektronické podání žádosti, s podmínkou splnění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. – zaručený elektronický podpis. Příslušné podklady však musí být doloženy v originále.

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Vyhl. MD ČR č. 31/2001, kterou se provádí z. č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Další informace

Posudek o zdravotní způsobilosti, včetně dopravně psychologického, může být vystaven nejdříve po datu pozbytí skupin řidičských oprávnění z důvodu dosažení 12-ti bodů.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

13. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon