Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-008

04. Základní informace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu ČR nebo řidičského průkazu Evropského společenství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

06. Podmínky a postup řešení

Obvyklé bydliště na území ČR, čestné prohlášení, že jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto. Žadatel o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený poskytne příslušnému úřadu všechny údaje potřebné k vydání řidičského průkazu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

08. Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (206 obecních úřadů).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů, Vejdovského 2, 2. patro. Infolinka 585 513 774.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný doklad totožnosti, doklady k prokázání obvyklého bydliště na území ČR, čestné prohlášení o ztrátě, odcizení nebo poškození, případně protokol od Policie ČR o odcizení řidičského průkazu. U řidičských průkazů vydaných jiným státem EU žadatel poskytuje všechny údaje potřebné k vydání řidičského průkazu (povinnost úřadu ověřit poskytnuté údaje u členského státu, který ŘP EU vydal).

11. Formuláře

Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je 200 Kč. Pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč. Hradí se na pokladně úřadu, Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

20 dnů, na žádost 5 pracovních dnů

16. Možnost řešit elektronicky

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z důvodu jeho ztráty, odcizení… lze podat žádost elektronicky, a to přes Portál občana nebo Portál dopravy prostřednictvím své datové schránky.

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Další informace

Převzít řidičský průkaz může zmocněnec na základě ověřené plné moci, nebo řidič osobně po předložení platného dokladu totožnosti. Povinnost odevzdat tzv. „Náhradní doklad“ pokud byl vydán.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

13. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

23. 2. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon