Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Karta řidiče (digitální karta do tachografu)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-002

04. Základní informace

K vydání karty řidiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba (občan ČR), fyzická osoba (občan EU), fyzická osoba (třetí země) pokud je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU.

06. Podmínky a postup řešení

Držitel skupin a podskupin řidičského oprávnění (C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, DE nebo DE) a má na území ČR trvalý, přechodný pobyt nebo obvyklé bydliště trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání karty řidiče.
Při obnově karty řidiče žádost podat nejdříve 2 měsíce před koncem její platnosti.

08. Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (206 obecních úřadů)..

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů, Vejdovského 2, 2. patro. Infolinka 585 513 774.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný doklad totožnosti, řidičský průkaz.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatek 700,-Kč, který se hradí na pokladně úřadu Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

Nová nebo obnova – do 15 pracovních dnů.
Po ztrátě, odcizení a zničení tzv. náhrada - do 8 pracovních dnů.
Reklamace - do 8 pracovních dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení rady ES č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Oddělení agendy řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

12. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon