Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Zástupce veřejnosti při projednávání územně plánovací dokumentace

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-005

04. Základní informace

Veřejnost může být při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti.
O projednávání územně plánovací dokumentace se veřejnost dozví z úřední desky Magistrátu města Olomouce nebo z elektronické úřední desky Magistrátu města Olomouce, příp. z úřední desky obce, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována.
Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti v dané věci uplatňuje námitku.
Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle stavebního zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům.

06. Podmínky a postup řešení

Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace.

08. Dotčené instituce

Námitka zástupce veřejnosti se zasílá písemně na odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce. Platí to jak pro případ pořizování územního plánu města Olomouce tak pro případ pořizování územního plánu nebo jeho změny obce v obvodu ORP Olomouc (obec s rozšířenou působností).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Námitky se uplatňují na odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Obslužné pracoviště odboru se nachází v 1. patře.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Písemné znění námitky, seznam občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinu, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle stavebního zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.

11. Formuláře

Formuláře Vzor zmocnění zástupce veřejnosti a Námitka zástupce veřejnosti jsou k dispozici na obslužném pracovišti odboru nebo elektronicky na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu.

12. Správní a jiné poplatky

Při uplatnění námitky se neplatí žádné správní poplatky.

14. Další účastníci

Účastníky pořizování územního plánu nebo jeho změny jsou:

  • obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována,
  • sousední obce,
  • krajský úřad,
  • dotčené orgány státní správy,
  • dotčené organizace,
  • veřejnost.

15. Návazné činnosti

Po uplatnění námitky nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu [email protected] - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města ([email protected]) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Při uplatňování námitky zástupce veřejnosti k územnímu plánu nebo jeho změně se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Kdo může být zástupcem veřejnosti?
Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce a určení zastupitelé příslušných obcí, pro které jsou územní plány nebo změny pořizovány.

23. Alternativní zdroj

Zástupce veřejnosti je popsán v § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

24. Související situace

Zástupce veřejnosti uplatňuje námitku k návrhu územně plánovací dokumentace: Připomínky a námitky k územnímu plánu nebo jeho změně

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.: 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

4. 1. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon