Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Místní poplatek ze vstupného

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-006

04. Základní informace

Předmětem poplatku je cena vstupenky po odečtení daně z přidané hodnoty, pokud je v ceně obsažena.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která takovou akci pořádá.

06. Podmínky a postup řešení

 • 8 dnů před datem konáním akce ohlásit její pořádání
 • předložit ke kontrole vstupenky s označením ceny, datem a hodinou konání akce
 • do 8 dnů po ukončení akce podat přiznání k poplatku
 • po ukončení akce rovněž neprodané vstupenky předložit ke kontrole
 • do 8 dnů po ukončení akce zaplatit poplatek

Nahlašované údaje

 • identifikační údaje osoby, která bude pořádat akci
 • po ukončení akce – hodnota prodaných vstupenek po odečtení DPH a z nich vypočtená poplatková povinnost ( 15 % )

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Splnit ohlašovací povinnost

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317, (tel. 588 488 615)

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující existenci právnického subjektu
 • Fyzická osoba – občanský průkaz

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatků se řídí vyhláškou č. 11/2010 Dokument PDF, 59.2 KB

Platby:

 • Do 8 dnů po uskutečnění akce uhradit částku poplatku na účet města.
 • Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 11/2010 Dokument PDF, 59.2 KB

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

17. Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 11/2010 Dokument PDF, 59.2 KB

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě do třiceti dnů od dne doručení rozhodnutí - ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje a to prostřednictvím Magistrátu města Olomouce

20. Sankce

Např. zvýšení poplatku až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím k původně vyměřenému poplatku.

23. Alternativní zdroj

Obecně závazná vyhláška č. 11/2010 Dokument PDF, 59.2 KB

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům

25. Zodpovědný útvar

odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

, odd. místních poplatků, tel.: 588 488 615

27. Platnost od

1. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

18. 7. 2018

30. Poznámka

Datum konce platnosti popisu nastane zejména při změně znění obecně závazné vyhlášky.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu