Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Černé skládky (nepovolené skládky odpadů)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OMZOH-OHM-01

04. Základní informace

Zjištění založení černé skládky odpadů na území města Olomouce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý, kdo zjistí založení černé skládky odpadů.

06. Podmínky a postup řešení

Při zjištění založení černé skládky odpadů na území města Olomouce oznámit tuto skutečnost Magistrátu města Olomouce, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámením – lze učinit osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 1. Osobně nebo telefonicky: na oddělení odpadového hospodářství města odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí, u níže uvedených referentů, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě:
  • Ing. Jasinský Petr, dv. č. 4.06, tel. 588 488 332
  • Mgr. Homola Radek, dv. č. 4.06, tel. 588 488 536
 2. Podáním oznámení:
  • na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, přízemí
  • na sekretariátu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí
 3. Poštou zasláním oznámení na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
 4. Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri
 5. Elektronicky: zasláním oznámení na e-mail: [email protected], nebo: [email protected]

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Přesný popis místa skládky (po případě kopie katastrální mapy s vyznačením umístění skládky), popis charakteru uložených odpadů – zda se jedná např. o směsný, stavební odpad nebo bioodpad (větve, listí, tráva atp.), případně pořízenou fotodokumentaci.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

25. Zodpovědný útvar

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadového hospodářství města

26. Zodpovědná osoba

Ing. Petr Jasinský

27. Platnost od

24. 1. 2011

28. Aktualizováno kdy

27. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon