Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 6. 2017

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti3
4. Pozemky v k. ú. Slavonín – návrh řešení4
5. Majetkoprávní záležitosti OI5
6. Rozpočtové změny roku 20176
7. Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2018 - 20207
8. Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 20168
9. Účetní závěrka SMOl k 31.12.20169
10. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávky10
11. Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách11
12. Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc - vydání souboru12
13. Zadání Souboru změn č. IX Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc13
14. Veřejnoprávní smlouvy – dotace na ITI Olomoucké aglomerace14
15. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc15
16. Přísedící Okresního soudu v Olomouci16
17. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol17
18. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny18
19. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny19
20. Moravské divadlo Olomouc - upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky20
21. Pojmenování ulic21
22. Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu společnosti Olterm & TD Olomouc, a.s.22
23. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 23
24. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Aquapark Olomouc, a.s.24
25. Informace o činnosti kontrolního výboru25
25. 1. Změna ve složení kontrolního výboru ZMO26

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu