Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Zpracoval:

PhDr. Hana Fantová

Bc. Naděžda Bučková

Bc. Jaroslava Večeřová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  Dodatek č. 5 zřizovací listiny FZŠ Komenium a MŠ Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace

Dodatek č. 8 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace

Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace

Dodatek č. 6 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace, dle příloh důvodové zprávy

Dodatek č. 4 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace

Dodatek č. 11 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Dodatek č. 8 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace

Dodatek č. 4 zřizovací listiny FZŠ Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Dodatek č. 4 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace

 
3ukládá  informovat o přijatém usnesení ředitele škol

T: červen 2017

O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon