Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení

oddělení smluvních vztahů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/5, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Ladislavu a Ireně Spurným do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 2.510.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 577/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
 
2nevyhovuje  nabídce pana Petra Kubjáta, nabídce pana Ing. Martina Horkého, nabídce pana Jaromíra Stříže, nabídce pana Jana Pacáka, nabídce pana Ing. Ivana Kunerta, nabídce pana Mgr. Jaroslava Klimeše a paní Bc. Markéty Matoušové, nabídce manželů Ing. Petra a Mgr. Aleny Netušilových, nabídce pana JUDr. Milana Müllera, nabídce pana Mgr. Jiřího Kráčmara a nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o. na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/5, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
 
3schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/7, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu JUDr. Milanu Müllerovi za kupní cenu ve výši 2.500.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 777/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
 
4nevyhovuje  nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o., nabídce pana Mgr. Jaroslava Klimeše a paní Bc. Markéty Matoušové a nabídce pana Mgr. Lukáše Nováka na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/7, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
 
5schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/8, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti BPS-Prastav, s.r.o. za kupní cenu ve výši 3.020.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 1355/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
 
6nevyhovuje  nabídce pana Bc. Jana Achače, nabídce pana Ing. Roberta Koháčka, nabídce pana Jaromíra Stříže a nabídce společnosti CONSALE s.r.o. na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/8, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
 
7schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/9, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Jaromíru Střížovi za kupní cenu ve výši 2.180.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 518/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
 
8nevyhovuje  nabídce pana Ing. arch. Ing. Evžena Entnera a paní Mgr. Zuzany Skříčilové, nabídce pana Mgr. Jaroslava Klimeše a paní Bc. Markéty Matoušové, nabídce manželů Ing. Petra a Mgr. Aleny Netušilových, nabídce pana Jana Pacáka, nabídce pana Ing. Aleše Jančíka a nabídce pana Ing. Ondřeje Řezníčka na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/9, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
 
9schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/10, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Ing. Martinu Horkému za kupní cenu ve výši 2.515.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 627/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
 
10nevyhovuje  nabídce pana Petra Kubjáta, nabídce manželů Ing. Petra a Mgr. Aleny Netušilových, nabídce pana Jaromíra Stříže, nabídce pana Ing. arch. Ing. Evžena Entnera a paní Mgr. Zuzany Skříčilové, nabídce pana Mgr. Lukáše Nováka, nabídce pana Ing. Aleše Jančíka na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/10, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
 
11schvaluje  přeřazení jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to jednotky č. 308/4, byt, v domě č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17, 19, 21 na pozemku parc. č. st. 409, 410, 411 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc v Dlouhodobé koncepci hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 2016 – 2018 z kategorie A nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji, směně nebo darování do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, směně nebo darování dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
 
12nevyhovuje žádosti  paní Mgr. Hany Künstlerové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
 
13nevyhovuje žádosti  manželů Romana a Aleny Zapletalových ve věci prodeje části pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 80 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
 
14nevyhovuje žádosti  společnosti Dětřichovská, spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č. 209/2 orná půda v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
 
15nevyhovuje žádosti  paní Boženy Kameníčkové o koupi stavby bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1261 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví paní Boženy Kameníčkové do vlastnictví statutárního města Olomouce, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
 
16schvaluje  prodej pozemku parc. č. 296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství pro dům Polívkova 42, 44, 46, Olomouc za kupní cenu ve výši 1 590 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
 
17schvaluje  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 21/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 579, Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, paní Mgr. Miře Sklenářové za kupní cenu ve výši 2.793,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
 
18schvaluje  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 57/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 579, Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, paní Ivaně Konrádové za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
 
19schvaluje  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 922/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 579, Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve výši 122.626,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 57/1000 do SJM Bohumilu a Claude Andělovým, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč

- podíl o velikosti 54/1000 do SJM Derekovi a Ing. Martině Hateley, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč

- podíl o velikosti 57/1000 do SJM Josefu a Jiřině Hufovým, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč

- podíl o velikosti 58/1000 Jiřímu Huškovi, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč

- podíl o velikosti 54/1000 Pavlu Jurenkovi, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč

- podíl o velikosti 57/1000 Ludmile Kadlecové, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč

- podíl o velikosti 59/1000 do SJM Josefu a Jeleně Kaliankovým, za kupní cenu ve výši 7.847,- Kč

- podíl o velikosti 54/1000 Michaele Kaliankové, za kupní cenu ve výši

7.182,- Kč

- podíl o velikosti 54/1000 do SJM Ferdinandu a Růženě Koričovým, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč

- podíl o velikosti 57/1000 Mgr. Evě Machačové, za kupní cenu ve výši

7.581,- Kč

- podíl o velikosti 58/1000 Františku Nábělkovi, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč

- podíl o velikosti 58/1000 Milanu Provazníkovi, za kupní cenu ve výši

7.714,- Kč

- podíl o velikosti 76/1000 Stanislavu Šiškovi, za kupní cenu ve výši 10.108,- Kč

- podíl o velikosti 57/1000 Petře Švédové, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč

- podíl o velikosti 57/1000 Marii Vraštilové, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč

- podíl o velikosti 55/1000 do SJM Ing. Petru a Martině Vysloužilovým, za kupní cenu ve výši 7.315,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12.

 
20nesouhlasí  s účastí statutárního města Olomouce ve výběrovém řízení na výběr kupujícího pozemků parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 504 m2, parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří o výměře

419 m2, parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2, parc. č. 831 ostatní plocha o výměře 26 541 m2, parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2 a parc. č. 833 lesní pozemek o výměře 101 642 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří, jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří, jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří a jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

 
21nevyhovuje  nabídce insolvenční správkyně JUDr. Sglundové na koupi pozemků parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 504 m2, parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2, parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2, parc. č. 831 ostatní plocha o výměře 26 541 m2, parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2 a parc. č. 833 lesní pozemek o výměře 101 642 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti PROCKHORNE s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce a dále koupě jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří, jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří, jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří a jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti ALTOP s.r.o. „v likvidaci“, do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
 
22schvaluje  koupi pozemku parc. č. 1970/30 ostatní plocha o výměře 205 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví pana Jana Laurina do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 79 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
 
23schvaluje  darování pozemku parc. č. 1294/65 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví manželů Jitky a Milana Andrésových (id. podíl 5/2774 v SJM), společnosti BARTER, spol. s r.o. (id. podíl 10/2774), manželů Petry a Thomase Böhmeových (id. podíl 5/2774 v SJM), pana Ing. Jiřího Bureše, Ph.D. (id. podíl 1194/2774), společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl 528/2774), pana Ing. arch. Jaromíra Haince (id. podíl 105/2774), pana MVDr. Jaromíra Haince, CSc. (id. podíl 210/2774), pana Bc. Rostislava Haince (id. podíl 105/2774), manželů Petry a Martina Kozákových (id. podíl 10/2774 v SJM), manželů Ing. Moniky Sikorové a Mgr. Květoslava Sikory (id. podíl 10/2774 v SJM), pana Radovana Šmída (id. podíl 582/2774) a manželů Marcely a Františka Volkových (id. podíl 10/2774 v SJM) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
 
24nevyhovuje žádosti  paní Jany Vítkové o zařazení pozemku parc. č. 905/5 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc do směny se statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
 
25nevyhovuje žádosti  společnosti Reala consulting s. r. o. o zařazení pozemku parc. č. 905/64 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc do směny se statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
 
26schvaluje  darování pozemků parc. č. 132/9, parc. č. 132/10 a parc. č. 132/11, vše orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 305/1, parc. č. 306/32 a parc. č. 1903/120, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 395/55 zahrada v k. ú. Hodolany, parc. č. 351/20 a parc. č. 351/22, vše orná půda v k. ú. Topolany u Olomouce, parc. č. 905/5 a parc. č. 905/64, vše orná půda v k. ú. Řepčín, a parc. č. 324/166 ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
 
27nevyhovuje žádosti  společnosti BARTON TRADING s.r.o. o směnu částí pozemků parc. č. 395/44 ostatní plocha o výměře 95 m2 a parc. č. 1092/1 ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BARTON TRADING s.r.o. za pozemek parc. č. 395/55 zahrada o výměře 201 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
 
28nevyhovuje žádosti  paní Barbory Svobodové o směnu pozemku parc. č. 388/118 ostatní plocha o výměře 5 637 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v jejím vlastnictví za část pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1001/4 ostatní plocha) o výměře 3 137 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
 
29nevyhovuje žádosti  společnosti Trimex Olomouc spol. s r.o. o směnu části pozemku parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 14 m2, části pozemku parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 115 m2, části pozemku parc. č. 1678/35 orná půda o výměře 4 223 m2 a pozemku parc. č. 1686/3 ostatní plocha o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. st. 84 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 970 m2, část pozemku parc. č. 130/2 zahrada o výměře cca 940 m2, část pozemku parc. č. 130/1 zahrada o výměře cca 1 550 m2 a pozemek parc. č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, vše v

k. ú. Bělidla, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Trimex Olomouc spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.7.

 
30nevyhovuje žádosti  pana Davida Resseka o směnu částí pozemku parc. č. 1444/8 orná půda (dle GP parc. č. 1444/20 orná půda o výměře 612 m2 a parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2) o celkové výměře 1 339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v jeho vlastnictví za pozemek parc. č. 787/1 zahrada o výměře 840 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
 
31schvaluje  směnu části pozemku parc. č. 622/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 622/8 ostatní plocha) o výměře 5 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemku parc. č. 622/1 zahrada (dle GP parc. č. 622/6 ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc. č. 622/7 ostatní plocha o výměře 7 m2) o celkové výměře 31 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve společném jmění manželů prof. RNDr. Zdeňka Dvořáka, DrSc., PhD. a MUDr. Jany Dvořákové, s tím že statutární město Olomouc uhradí manželům prof. RNDr. Zdeňku Dvořákovi, DrSc., PhD. a MUDr. Janě Dvořákové doplatek cenového rozdílu ve výši 27.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
 
32nevyhovuje žádosti  manželů Dušana a Pavly Halouzkových o prodej části pozemku parc. č. 608 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
 
33nevyhovuje  nabídce manželů Dušana a Pavly Halouzkových na smírné řešení sporu o určení vlastnického práva k nemovitým věcem spočívající v uzavření kupní smlouvy na části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 14/40 ostatní plocha o výměře 48 m2 a parc. č. 14/41 ostatní plocha o výměře 49 m2) o celkové výměře 97 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, s manžely Dušanem a Pavlou Halouzkovými za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 s tím, že manželé Dušan a Pavla Halouzkovi se v rámci kupní smlouvy zaváží k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí a správního poplatku spojeného s vkladovým řízením u příslušného katastrálního úřadu, a dále za podmínek, že manželé Halouzkovi vezmou svoji žalobu ve věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 27 C 255/2016 zpět a současně ani jedna ze stran nebude požadovat náhradu nákladů soudního řízení dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
 
34nevyhovuje žádosti  pana Ing. Viléma Švece o prodej části pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha o výměře 567 m2 ani menší části v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
 
35nevyhovuje žádosti  pana Ing. Viléma Švece o prodej části pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 100,50 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
 
36nevyhovuje žádosti  pana Zdeňka Krsičky a paní Aleny Švestkové o prodej části pozemku parc. č. 767/2 ostatní plocha o výměře 275 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
 
37nevyhovuje žádosti  manželů Radmily a Pavla Kubových o prodej pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
 
38nevyhovuje žádosti  manželů Radomíra a Marcely Pavelkových o prodej pozemku parc. č. 611/3 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
 
39nevyhovuje žádosti  manželů Ing. Věry a Ing. Miroslava Krištofových o prodej části pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 75 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a stavby „Boží muka“ nacházející se na pozemku parc. č. 87/5 trvalý travní porost v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
 
40nevyhovuje žádosti  pana Petra Kučáka o prodej části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
 
41nevyhovuje žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
42nevyhovuje žádosti  pana Reného Wipperna a pana Voka Wipperna o prodej části pozemku parc. č. 578/8 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
 
43nevyhovuje žádosti  manželů Ing. Lenky a Martina Streitových o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 380 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
 
44nevyhovuje žádosti  manželů Petra a Moniky Šrůtových o prodej pozemku parc. č. 6 zahrada a částí pozemků parc. č. 1046/1 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 136 m2 a parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
 
45nevyhovuje žádosti  pana Ing. Milana Hrabala o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 338 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
46nevyhovuje žádosti  pana Ing. Milana Hrabala o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 278 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
47nevyhovuje žádosti  paní Jany Kobzové o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 269 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
48nevyhovuje žádosti  manželů Renaty a Jana Muškových o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 267 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
49nevyhovuje žádosti  manželů Petra a Jany Voráčových o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 303 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
50nevyhovuje žádosti  pana Karla Vémoly o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 91 m2 a parc. č. 141 orná půda o výměře 268 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
51nevyhovuje žádosti  paní Ludmily Vémolové o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 375 m2 a parc. č. 141 orná půda o výměře 216 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
52nevyhovuje žádosti  paní Věry Prečanové o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 81 m2 a parc. č. 141 orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
53nevyhovuje žádosti  manželů Stanislava a Jarmily Heloňových o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 181 m2, parc. č. 141 orná půda o výměře 195 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 11 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
54nevyhovuje žádosti  manželů Jiřího a Renáty Markových o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 262 m2, parc. č. 141 orná půda o výměře 398 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 11 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
55nevyhovuje žádosti  manželů Vladimíra a Mileny Mičkalových o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 81 m2, parc. č. 141 orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
 
56nevyhovuje žádosti  paní Jany Fadgyasové o prodej částí pozemků parc. č. 111/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 371 m2 a parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
 
57nevyhovuje žádosti  paní Ing. arch. Aleny Vychodilové o prodej pozemku parc. č. 443/5 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
 
58nevyhovuje žádosti  manželů Jarmily a Vojtěcha Piňosových o prodej části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
 
59schvaluje  podepsání prohlášení vlastníků o geometrickém a polohovém určení pozemků parc. č. 803/3 orná půda, parc. č. 803/5 zahrada a parc. č. 803/2 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a pozemku parc. č. 803/8 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana Jaroslava Jurky dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
 
60schvaluje  změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2016 uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem je budoucí prodej pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, spočívající v prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do 30. 9. 2018, ke zvýšení kupní ceny na 13 750 000,- Kč a poskytnutí podpory „de minimis“, se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
 
61schvaluje  prodej pozemků parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, části pozemku parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. 24/1 zahrada) o výměře 3705 m2 a části pozemku parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/3 zahrada) o výměře 16 019 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Vojenskou nemocnici Olomouc, příspěvkovou organizaci za kupní cenu ve výši 5 000 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
 
62schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, části pozemku parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. 24/1 zahrada) o výměře 3705 m2 a části pozemku parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/3 zahrada) o výměře 16 019 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu určitou do 31. 12. 2027 za kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč při zcizení všech uvedených pozemků nebo za kupní cenu ve výši 201,70 Kč za m2 při zcizení části uvedených pozemků dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
 
63nevyhovuje žádosti  příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Olomouc o prodej částí pozemků parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/5 zahrada) o výměře 316 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
 
64schvaluje  prodej částí pozemků parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/5 zahrada) o výměře 316 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, z. s. za kupní cenu ve výši 33 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
 
65schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného k části pozemků parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/5 zahrada) o výměře 316 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu určitou do 31. 12. 2027 za kupní cenu ve výši 33.000,- Kč, Kč při zcizení všech uvedených pozemků nebo za kupní cenu ve výši 95,65 Kč za m2 při zcizení části uvedených pozemků dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
 
66nevyhovuje žádosti  pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, z. s. o darování případně prodej části pozemku parc. č. 24/1 zahrada o výměře 720 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
 
67schvaluje  prodej pozemků parc. č. 1721/105 ostatní plocha a parc. č. 1648/3 ostatní plocha, vše v k. ú Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GOLD COAST METAL WORKS, INC. s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 179 255,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.29.
 
68schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník společnost GOLD COAST METAL WORKS, INC. s.r.o. je povinna nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemky parc. č. 1721/105 ostatní plocha a parc. č. 1648/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 1 179 255,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedené pozemky nebo jejich části za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 30. 1. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 2.29.
 
69revokuje  usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 8. důvodové zprávy ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s manžely Ing. Martinem a Ing. Hanou Smutnými při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
 
70schvaluje  prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Tomáši Spáčilovi za kupní cenu ve výši 2.650.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
 
71nevyhovuje  nabídce společnosti ERDE Home s.r.o., nabídce manželů Ing. Ivo a Mgr. Karin Vykydalových na prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
 
72nevyhovuje žádosti  pana Huberta Holiše, paní Michaely Michejevové, pana Vladimíra Foukala a manželů Václava a Věry Vogelových o prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
 
73schvaluje  prodej pozemků parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ERDE Home s.r.o. za kupní cenu ve výši 4.450.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
74nevyhovuje  nabídce pana Mgr. Jiřího Jabůrka na prodej pozemků parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
75nevyhovuje žádosti  paní Ivety Resskové o prodej pozemků parc. č. 735/19 orná půda, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32 zahrada a parc. č. 735/2 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
76nevyhovuje žádosti  pana Michala Vymětala o prodej pozemků parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32 zahrada a parc. č. 735/2 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
77nevyhovuje žádosti  JUDr. Bronislavy Wittnerové, MSc. o prodej pozemků parc. č. 735/19 orná půda, parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/32 zahrada, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/28 orná půda a parc. č. 735/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
78nevyhovuje žádosti  paní Jindřišky Králové o prodej částí pozemků parc. č. 735/30 orná půda o výměře 75 m2, parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře 114 m2, parc. č. 790/3 orná půda o výměře 35m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 226 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
79nevyhovuje  žádostem pana Michala Vymětala a paní Ivety Resskové o prodej pozemků parc. č. 735/17 ostatní plocha a parc. č. 735/27 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
80schvaluje  prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Mgr. Jiřímu Jabůrkovi za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
81nevyhovuje  nabídce společnosti ERDE Home s.r.o. na prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
82nevyhovuje žádosti  pana Marka Vymětala a Ing. Kristýny Buiglové o prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
 
83schvaluje  prodej budovy bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, nacházející se na pozemku parc. č. 532/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Národního památkového ústavu, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 291 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
 
84schvaluje  učinění nabídky na uplatnění předkupního práva, dle § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k budově bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, nacházející se na pozemku parc. č. 532/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Národního památkového ústavu, ČR – Národnímu památkovému ústavu za kupní cenu ve výši 291 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
 
85nevyhovuje žádosti  Stavebního bytového družstva Olomouc o snížení kupní ceny z 318 726,- Kč na 159 363,- Kč při prodeji ideálního podílu o velikosti 4559/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
 
86revokuje  své usnesení ze dne 19. 12. 2016 bod 5, část 63, ve věci schválení prodeje ideálního podílu o velikosti 4559/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 318 726,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
 
87schvaluje  prodej ideálního podílu o velikosti 4413/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 308 519,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
 
88schvaluje  prodej ideálního podílu o velikosti 73/23341 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, do společného jmění manželů Viliama a Jarmily Bartošových za kupní cenu ve výši 10 207,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
 
89schvaluje  prodej ideálního podílu o velikosti 149/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Pavle Večeřové za kupní cenu 10 417,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.34.
 
90schvaluje  prodej ideálního podílu o velikosti 149/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, Ing. Jitce Románkové za kupní cenu 10 416,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.35.
 
91revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016, bod programu 3, bod 2.17 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1145, obč. vyb., ve spoluvlastnictví kupujících, kupujícím za kupní ceny dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (předložené ZMO dne 16. 5. 2016) dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
 
92schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1145, obč. vyb., ve spoluvlastnictví kupujících, kupujícím za kupní ceny dle přílohy č. 7 důvodové zprávy se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
 
93schvaluje  prodej pozemku parc. č. 62/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Miloslavu Pospíšilovi a Mgr. Janě Pospíšilové do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 233 185,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.37.
 
94schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 803/2 orná půda (dle GP parc. č. 803/2 orná půda) o výměře 540 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům Mgr. Jiřímu a Mgr. Vlastě Blažkovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 244.920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.38.
 
95schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 803/2 orná půda (dle GP parc. č. 803/11 orná půda) o výměře 517 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu Davidu Kreselovi, za kupní cenu ve výši 234.920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.39.
 
96nevyhovuje žádosti  manželů Michaely a Pavla Habáňových o prodej části pozemku parc. č. 803/2 orná půda (dle GP parc. č. 803/11 orná půda) o výměře 517 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.39.
 
97schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1206/7 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na které se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, manželům Petru a Petře Vitoulovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 34.481,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.40.
 
98schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 70/29 zahrada (dle GP parc. č. 70/30 zahrada) o výměře 55 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní Marii Kožďálové za kupní cenu ve výši 106 320,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.41.
 
99schvaluje  prodej pozemků parc. č. 622 orná půda a parc. č. 632 orná půda, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti DELTA ARMY, s. r. o. za kupní cenu ve výši 493 751,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.42.
 
100revokuje  usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012 bod programu č. 3, bod č. 16 důvodové zprávy, ve věci prodeje pozemku parc. č. 158/4 trvalý travní porost o výměře 996 m2 v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí obci Dětřichov nad Bystřicí za kupní cenu ve výši 49.830,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.43.
 
101schvaluje  prodej pozemku parc. č. 158/4 trvalý travní porost v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí Obci Dětřichov nad Bystřicí za kupní cenu ve výši 28.600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.43.
 
102schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 204/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 204/6 ostatní plocha) o výměře 40 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc společnosti LENEL spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 59 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.44.


 
Přílohy: příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 1 k bodu č. 2.1. důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 2 k bodu č. 2.27. důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 3 k bodu č. 2.28. důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 4 k bodu č. 2.28. důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 5 k bodu č. 2.28. důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 6 k bodu č. 2.36. důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 7 k bodu č. 2.36. důvodové zprávy
(stránkový dokument)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon