Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů

Mgr. Soňa Nikodýmová, odbor právní

Ing. Aleš Martinec, odbor evropských projektů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Veřejnoprávní smlouvy – dotace na ITI Olomoucké aglomerace
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace statutárním městem Přerov podle přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace statutárním městem Prostějov podle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon