Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Jaroslava Kotelenská

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2016
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu včetně všech příloh
 
2schvaluje  finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016
 
3schvaluje  v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. celoroční hospodaření SMOl v roce 2016, a to "bez výhrad"


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon